Bemutatkozás  
A kezdetek

A lovagrendekről

Az egyházi lovagrendek eredete a keresztes háborúk idejére nyúlik vissza, ezután ilyen jellegű lovagrendek már nem is alakultak. Mindegyik rend értelemszerűen a Szentföldhöz kapcsolódott és alapvető feladatuk a Szentföldre zarándoklók védelme és az ott megbetegedettek ápolása volt. A zarándokok fő úticélja Jeruzsálem volt, s már a 9. századra kialakult a mohamedán városban egy latin negyed a Szent Sír fölé emelt templom körül.

A 11. században az egyiptomi kalifa adott engedélyt Amalfi (dél olasz város) kereskedőknek a letelepedésre, akik kórházat is építettek a városrészben. Erre az időre tehető az u.n. Johannita rend megalakulása, akik világi emberként szerzetesi eszméket követve védték Jeruzsálem keresztény értékeit .Jeruzsálem eleste után először Ciprus szigetére vonultak vissza, majd miután a törökök ezt is elfoglalták Rodosz szigetére hajóztak és saját államot alapítottak. (Ebben az időben hívták őket rodoszi lovagoknak.) Mikor innen Máltára költöztek, lett a nevük máltai lovagrend. Az 1500-as évek végén elöljárójuk, II. Joachim brandenburgi őrgróf, protestáns lett és a lovagok egy része őt követte. Ők lettek a mai is ismert Johanniták. A keresztény hitet megtartó lovagok maradtak a Máltaiak.

 

lazarus_logo.jpg

 


A Szent Lázár Lovagrend

Teljes nevén Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi Lovagrend hivatalosa a Johannita rendből vált ki a Szentföldön és kezdett el foglalkozni a betegekkel és a leprásokkal 1142-től. Az általuk fenntartott járványkórházakat "lazerátumnak" nevezték el.

A Lázár név a héber Eleazar szó rövidített alakja, jelentése: "segít az Isten". Az Újszövetségben két Lázár szerepel. Egyikük a betániai, Mária és Márta testvére, akit "az Úr nagyon szeretett".

(János evangéliumában olvasható, hogy súlyos betegségben meghalt de Jézus négyed napra feltámasztotta őt. A középkori legenda szerint soha többé nem nevetett és karácsony előtt nyolcadnapon, december 17-én hunyt el. E nap lett Lázár neve napja. A másik a koldus Lázár, aki leprásként a gazdag ajtaja előtt tengette életét és aki "halála után Ábrahám kebelére került".

Szent Lázár alakja a középkorban a sírásók, leprások és koldusok védőszentje lett.

A rend a Szentföld fenyegetettsége miatt egyre inkább katonai jelleget öltött. Jeruzsálem eleste után a Rend Akkonba tette át székhelyét ahol a leprás betegek ápolása mellett katonai védelmet is vállalt. Akkon Ostrománál (1291) valamennyi Lázár lovag halálát lelte. Ezt követően a Szent Lázár Lovagrend lemondott katonai tevékenységéről.

A Szentföld eleste után Európába menekültek a lovagok és szintén a leprás betegekkel foglalkoztak. A 12. században már több írásbeli emlék említi a lovagokat. A svájci Seedorf "Lázár kolostorában" őrzik az 1225-ből származó alapszabály német korabeli fordításának dokumentumait.

Schlattban, a Duna forrástól nem messze, szintén Lázár lepra kórház működött. A Francia országban levő Boigni pedig, a rend középkori központja lett, miután a lovagok kísérték haza a Szentföldről VII. Lajos királyt, aki ezért letelepítette őket Párizs mellett (ma: Saint Lazaire

negyed) és a Francia korona védelme alá helyezte őket.

Magyar földre 1180 táján érkeztek az első Lázár lovagok. Esztergomba és környékén telepedtek le először, ahol élvezték az uralkodók támogatását.

(III. Béla, II. András). A Szent Lázár Lovagoknak a városon kívül kórházuk és templomuk volt az u.n. "Lázár dombon". Később Lazeretteket (kórházaka)t létesítettek Erdély és Felvidék közel 20 városában (Dénesfalva, Kassa, Segesd, Déva, Sitér) Lázár lovagok építették újjá a budai leégett "Vizivárosi templomot".

A leprabetegség csökkenése után a Rend továbbra is kórházakban végezte tevékenységét és támogatta a szegényeket.

Ma a Szt. Lázár Lovagrend négy földrészen, 32 országban van jelen és más nemzetközi szervezetekkel együtt végzi karitatív munkáját. Ezek közül a legfontosabb a még mindig létező lepra betegség elleni küzdelem. A világ kb. 4 millió leprása számára kórházak építése és ellátása, a betegség korai felismerését célzó kiadványok terjesztése, és az ápoló személyzet szakmai felkészítése mellett az elmaradott és szegény harmadik világ támogatása a fő célkitűzése. 
SZENT LÁZÁR ALAPÍTVÁNY ESZTERGOM
The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem
www.szentlazaresztergom.hu
© 2022 Minden jog fenntartva!